تهیه و تولید فیلم و سریال

گروه فیلمسازی راوی نگار بستر مناسبی را به منظور تولیدات شایسته تصویری در مجموعه خود فراهم آورده است .

این مجموعه با بهره مندی از تجربیات فراوان، عوامل حرفه ای و امکانات به روز، تمامی مراحل تولید یک فیلم را از نگارش فیلمنامه تا پایان تدوین با بالاترین کیفیت نسبت به بودجه تخصیص داده شده به انجام رسانده و همواره کوشیده است کمک و یاری رسان فیلمسازان جوان کشور  باشد.