مستند سازی

این گروه در قالبهای گوناگون مستند به انجام خدمات و سفارشات تصویری پرداخته و همواره سعی دارد مفاهیم مختلف تبلیغاتی را با بیانی هنری تولید کرده و در اختیار سفارش دهندگان  قرار دهد. مستندهای ساخته شده توسط این گروه از زاویه ای متفاوت و غیر مستقیم به موارد تبلیغاتی پرداخته و در کنار سوژه ای مستند، تبلیغات مد نظر سفارش دهندگان را به مخاطبین ارائه می کند.