مشاوره و طراحی پروژه

این گروه با تشکیل تیمی مجرب در زمینه طرح و فیلمنامه همواره کوشیده است تفکراتی خلاق و نوآور را در تولید پروژه های تصویری به سفارش دهندگان ارائه کند. لازم به ذکر است مهمترین بخش در تولید تصویری هدفمند، انتخاب طرحی  جذاب است، که این امر در گروه فیلمسازی راوی نگار، با تکیه بر اتاق فکری کارآمد، در بهترین شکل ممکن به انجام می رسد.